Kleuter (3-6 jaar)

Het zetten van de eerste stappen richting sociale contacten, terwijl er meer tijd wordt doorgebracht buiten de veilige omgeving van thuis, vereisen een goede hoorondersteuning. In deze fase moet uw kind ook de taal en woordenschat kunnen ontwikkelen om zich op de schooltijd voor te bereiden.

Sociale contacten leggen en antwoorden zoeken

“Waarom? Waarom?” van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. In deze fase draait alles om zelfvertrouwen, zelfexpressie en vooral zelfcontrole. Uw kind wil meer doen, en dat kan – met uw hulp.

De taalvaardigheden van kleuters verbeteren met de dag. Kleuters doen dan ook niets liever dan met iedereen over van alles en nog wat praten – ze kunnen echter ook naar anderen luisteren en vrienden maken. Help ze om overal aan deel te nemen zodat ze nog meer vaardigheden kunnen ontwikkelen. Maak ze bewust van het belang van de hoortoestellen en van goede communicatie door ze verantwoordelijkheden te geven die bij hun leeftijd en ontwikkeling passen.

Van naast elkaar tot samen spelen

In deze fase beginnen kinderen vrienden te maken en met hen samen te spelen. Ze beginnen hun vaardigheden ook te vergelijken met die van anderen.

De kinderen spelen in de kinderopvang, bij vrienden thuis, op de speelplaats... kortom, in veel complexere en lawaaiige omgevingen dan thuis. Het achtergrondlawaai en de stemmen van andere kinderen zijn vaak een hele uitdaging. Bij sommige kinderen met gehoorverlies kunnen het lawaai en de vertraagde taalontwikkeling tot probleemgedrag leiden, zoals driftbuien of bijten, omdat ze niet kunnen communiceren waardoor ze gefrustreerd raken. Het gebruik van hoortoestellen die spraak van geluid onderscheiden, zoals de Sensei oplossingen voor kinderen, helpt uw kind bij het leggen van sociale contacten. Waarom? Ze zullen wat rondom hen gebeurt kunnen volgen en erbij betrokken worden.

Ik, anderen en de rest van de wereld

Een kleuter is vaak heel zeker van zijn vaardigheden. Ze kunnen taken afwerken, hun spraakherkenning ontwikkelen en verbeteren en alles en iedereen te bevragen en te verklaren. Het kind toont initiatief, gaat op zoek naar onafhankelijkheid en wordt zich zeer bewust van zijn omgeving.

Als ze deze ervaring ten gevolge van hun gehoorverlies niet ten volle kunnen beleven, lopen ze risico op een ontwikkelingsachterstand in vergelijking met goedhorende kinderen van hun leeftijd. Ook bestaat het risico dat kinderen met gehoorverlies overbeschermd worden tegen uitdagingen en mislukkingen. Voor hun natuurlijke ontwikkeling is het zeer belangrijk dat u ze toegang geeft tot een veilige omgeving buitenshuis waar ze de nodige ervaringen kunnen opdoen om te groeien.

Lees meer over het grootbrengen van kinderen met gehoorverlies

Begeleidingskansen

Maak uw kind verantwoordelijk voor de reiniging en het onderhoud van zijn hoortoestellen
Op vierjarige leeftijd heeft het kind meer controle over zijn spieren en kan het kleine voorwerpen hanteren. Laat hen de batterijen van het hoortoestel vervangen en de hoortoestellen zelf in- en uitdoen.

Leer uw kind voor zichzelf op te komen
Praat over goede luistersituaties. Ze zullen spoedig in staat zijn om aan te geven hoe de communicatie kan worden verbeterd. Geef uw kind de nodige communicatietips om naar te verwijzen. U kunt ze ook aan de begeleiders van het kinderdagverblijf geven.

Two boys in class

Volgende fase: Scholier (6-12)

Kinderen met gehoorverlies worden in verschillende fasen van hun leven, vanaf de kindertijd, gedurende de schooljaren en ook later, geconfronteerd met uitdagingen. De kinderen leren en evolueren op een andere manier en hun behoeften moeten voortdurend worden opgevolgd. Elke nieuwe vorm van autonomie en elke nieuw geleerde vaardigheid leidt tot nieuwe gedragingen. Mis de signalen niet en geef ze de nodige ondersteuning!

Wanneer een kind naar school gaat, breekt er een tijd van spannende avonturen aan. De school is echter ook een zeer veeleisende omgeving. De kinderen moeten horen en begrijpen wat er wordt gezegd in het klaslokaal, en er vervolgens correct op reageren. Maak u klaar voor een nieuwe, fantastische en uitdagende fase in het leven van uw kind.

Lees meer

 • Waarom het gehoor van kinderen zo belangrijk is

  Kinderen gebruiken hun gehoor om te leren praten, lezen, en schrijven, en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

 • Een kind met gehoorverlies grootbrengen

  Hoe het evenwicht te bewaren tussen uw beschermende en stimulerende rol om ervoor te zorgen dat uw kind ten volle van het leven kan genieten.

 • Van tiener tot volwassene (12+)

  Oplossingen voor tieners en jongvolwassenen en hoe u als ouder hen kunt ondersteunen als een goede mentor.

 • Oticon hoortoestellen voor kinderen

  Ontdek onze hooroplossingen voor kinderen met een licht tot matig en ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.