Ondersteuning van ouders

We hebben gemerkt dat gehoorverlies in de familie het best op een eerlijke, onbekrompen en onderzoekende manier kan worden aangepakt. Aarzel dus niet om hulp te vragen aan audiologen, leerkrachten en andere ouders voor informatie en begeleiding.

U staat er niet alleen voor.

U bent niet de enige ouder met een kind met gehoorverlies.

Er zijn veel ouders die zich in dezelfde situatie bevinden en graag hun ervaringen delen. Ze kunnen u inspireren en motiveren of naar uw bezorgdheden luisteren. Op het internet kunt u online discussiefora en lokale ouderverenigingen vinden. Ervaringen delen met andere ouders met een kind met gehoorverlies kan zeer nuttig en leerzaam zijn. En vergeet niet dat ook uw kind veel profijt zal halen uit het contact met andere kinderen met gehoorverlies.

Word lid van onze Facebook groep

Betrek grootouders en broers en zussen

De meeste kinderen met gehoorverlies worden geboren in families waarin het kind het enige of één van de weinige familieleden is met gehoorproblemen. Zowel de grootouders als de broers en zussen moeten op zoek gaan naar de meest geschikte manier om met het kind te communiceren.

Meer lezen

questions-to-ask

Vragen om aan de hoorzorgprofessional te stellen

Uw kind zal de hoorzorgprofessional meermaals moeten bezoeken. Neem uw tijd om uw hoorzorgprofessional vragen te stellen. Hier vindt u enkele suggesties. 

Vergeet niet dat u uw kind, zodra het hiertoe in staat is, de mogelijkheid moet geven om tijdens de bezoeken zelf zijn ervaringen, gevoelens en behoeften uit te drukken. Zij zijn de deskundigen op het gebied van hun gehoor. Het is belangrijk dat zij op een verantwoorde manier met hun gehoorverlies omgaan en worden gemotiveerd om hun hoortoestellen te dragen.

 • Welke geluiden kan mijn kind horen? Zal het nog erger worden?

 • Zal mijn kind ooit kunnen spreken?

 • Hoelang zal mijn kind de hoortoestellen moeten dragen?

 • Zal mijn kind naar een normale school kunnen gaan?

 • Mijn kind reageert soms zeer hevig. Wordt dit veroorzaakt door zijn gehoorverlies, is deze fase van voorbijgaande aard?

 • Hoe vaak moet het gehoor van mijn kind worden gecontroleerd?

 • Waar kan ik een subsidie aanvragen voor de hoortoestellen?

 • Wat moet ik doen als mijn kind zijn hoortoestellen verliest?

 • Hoe kan ik vlot communiceren met leerkrachten op school en monitoren in de sportclub? Wat kan ik van hen verwachten en wat hebben ze van mij nodig?

 • Mijn kind lijkt erg teruggetrokken - heeft dit met zijn gehoorverlies te maken?

Communicatietechnieken

Vraag aan uw hoorzorgprofessional welke technieken of therapieën voor u nuttig kunnen zijn.

Liplezen
Lippen tonen de articulatie van woorden, bijv. 'man' versus 'land'. Daarom is liplezen belangrijk – vooral voor kinderen met gehoorverlies – omdat ze de spraak soms moeten zien om volledig te begrijpen wat er wordt gezegd. Op deze manier wordt de spraak door liplezen ondersteund.

Spraak- en taaltherapie
Personen met gehoorverlies kunnen de subtiele verschillen tussen spraakgeluiden niet altijd horen terwijl deze wel nodig zijn om de klanken correct voort te kunnen brengen. Niet alle geluiden kunnen door liplezen alleen worden onderscheiden. Een spraak- en taaltherapeut kan uw kind helpen om doeltreffender te communiceren.

Duidelijke spraak
Deze methode is een eenvoudige manier van spreken, waarmee slechthorenden u gemakkelijker kunnen verstaan, zelfs in lawaaierige situaties. Deze methode is gemakkelijk aan te leren en te gebruiken en is gebaseerd op de correcte en volledige uitspraak van elk woord en elke zin.

Cued speech
Deze techniek is ontworpen ter ondersteuning van de gesproken taal. Eerst leert u waar in de mond bepaalde geluiden worden gevormd. Dan leert u deze geluiden koppelen aan bepaalde tekens, om de gesproken woorden te ondersteunen. Mits een speciale opleiding kunnen u en uw familie deze methode aanleren en uw kind helpen bij het ontwikkelen van zijn spraak- en taalvaardigheid.

Gebarentaal
Kinderen met diepgaand of totaal gehoorverlies gebruiken vaak gebarentaal en auditieve en visuele signalen. Kinderen met zwaar gehoorverlies kunnen leren om tegelijkertijd gebarentaal te gebruiken en te praten. Wanneer u beslist om gebarentaal te leren, moet de hele familie actief worden betrokken.

Raadpleeg onze 3 basisregels voor duidelijke communicatie

Download communicatiestrategieën

 • Gehoor

  Wist u dat ons gehoor het enige zintuig is dat nooit slaapt?

 • Verbinden met toepassingen

  Hoortoestellen verbinden met verschillende apparaten zoals uw tv of telefoon met behulp van ConnectLine.

 • Downloads en Ondersteuning

  Video's en instructies zoeken over hoe alle hoortoestellen en accessoires van Oticon worden gebruikt.

 • Vind een audicien

  Een audicien kan uw gehoor testen en de behandeling adviseren die het best bij u past.