Het is tijd voor het
nieuwe perspectief in
BrainHearing

Ontdek het nieuwe perspectief in BrainHearing

Kijk nu

Het nieuwe perspectief in

BrainHearing

Oticon heeft altijd de aanpak gekozen van het ontwikkelen van hoortoestellen die de hersenen ondersteunen bij het begrijpen van geluid.

Bij Oticon bewandelen we een bepaalde weg – we ondersteunen de hersenen bij het begrijpen van geluid. In plaats van ons alleen te richten op de oren, denken we eerst aan de hersenen. Het is een reis van voortdurende ontdekking – een reis die we al tientallen jaren hebben gevolgd – waar we hersengerelateerde gebieden in de audiologie verkennen. We noemen dit unieke denken BrainHearing.

De nieuwste wetenschappelijke doorbraak maakt duidelijk dat onze hersenen toegang tot de volledige geluidsscène nodig hebben. We moeten de hersenen meer uit hun omgeving geven. Deze doorbraak definieert onze volgende stap voorwaarts – een stap die onze visie op het gebied van hoorzorg voorop zal stellen en het nieuwe perspectief in BrainHearing werkelijkheid zal maken.

Doorbraak:

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de hersenen toegang nodig hebben tot het volledige geluid om op een natuurlijke manier te kunnen functioneren

1.

Het auditieve centrum van de hersenen

Ontdek

2.

Het auditieve proces

Ontdek

3.

Van hoorprobleem tot hersenprobleem

Ontdek

4.

Het nieuwe perspectief

Ontdek
Sluiten
Uitvouwen om meer te lezen
Bekijk de film

Het auditieve centrum van de hersenen
bestaat uit twee subsystemen

De twee subsystemen werken samen in de hersenen om de hersenen te helpen geluid te begrijpen:
Het subsysteem voor oriënteren en het subsysteem voor focussen.*

 

icon_1
Subsysteem voor oriënteren

Het subsysteem voor oriënteren komt altijd eerst. Als we horen scant het alle omringende geluiden – ongeacht hun aard of richting – om een volledig perspectief van de geluidsscène te creëren. Het creëert vervolgens een overzicht van de geluidsobjecten om ons heen.

icon_1-2Subsysteem voor focussen

Het subsysteem voor focussen helpt mensen te selecteren naar welke geluiden ze willen luisteren. Als we eenmaal een overzicht hebben van de geluidsobjecten om ons heen, gebruiken we het subsysteem voor focussen om het geluid te identificeren waarop we ons willen focussen, waar we naar willen luisteren of waar we de aandacht naar willen verleggen, terwijl we irrelevante geluiden eruit filteren.

Een goede neurale code is van essentieel belang
om geluid te begrijpen

Wanneer geluiden het binnenoor bereiken, worden ze omgezet in een signaal dat naar de hersenen wordt gestuurd. Dit is wat we de neurale code noemen die via de gehoorzenuw naar het auditieve centrum van de hersenen wordt gestuurd – de auditieve cortex. Daar worden deze neurale codes betekenisvolle geluidsobjecten,
die gebruikt kunnen worden voor de subsystemen voor oriënteren en focussen.

 

icon_number_1Subsysteem voor oriënteren

Is afhankelijk van een goede neurale code om een overzicht van de geluidsobjecten te creëren en geluiden te scheiden om te bepalen wat er in de omgeving gebeurt. Dit biedt de hersenen de beste voorwaarden om te beslissen waar ze zich op moeten concentreren en waar ze naar moeten luisteren.

icon_number_2Subsysteem voor focussen

Navigeert door het volledige perspectief van de geluidsscène. Het identificeert het geluid waarop het zich wil concentreren, naar wil luisteren of aandacht op wil vestigen en de irrelevante geluiden worden uitgefilterd.

Twee subsystemen

werken voortdurend en gelijktijdig samen

Met behoud van focus leiden de hersenen zichzelf opzettelijk af door vier keer per seconde de rest van de omgeving te controleren. Hierdoor kan ons focusgehoor de aandacht veranderen als er iets belangrijks in de geluidsscène verschijnt.

Wanneer de twee subsystemen goed samenwerken, kunnen de rest van de hersenen optimaal werken, wat het makkelijker maakt om geluiden te herkennen, op te slaan en op te roepen, en om te reageren op wat er gebeurt.

Zoals te zien is in de onderstaande afbeelding scant het subsysteem voor oriënteren de geluidsscène en richt het subsysteem voor focussen zich op interessante geluiden.

Geluidsverwerking door de hersenen impliceert een constante interactie tussen de subsystemen voor oriënteren en focussen. Het is een voortdurend proces dat ervoor zorgt dat onze huidige focus altijd voorrang krijgt.

Continuously and simultaneously

Het onderzoek achter
de subsystemen

Bekijk hoe onze Senior Research audioloog en Ph.D., Elaine Ng, de inzichten deelt in de methoden achter het recente onderzoek.

Een beperkte geluidsscène kan een hoorprobleem veranderen in een hersenprobleem

Het verlagen van de input naar de hersenen en het niet op de juiste manier behandelen van het gehoorverlies kan verschillende gevolgen hebben. Sommige hiervan omvatten verhoogde luisterinspanning en mentale belasting, gereorganiseerde hersenenfunctie, en een versnelling van cognitieve achteruitgang en krimping van het hersenvolume.

 

Gehoorproblemen kunnen hersenproblemen worden

De hersenen hebben toegang nodig tot het volledige perspectief van de geluidsscène om goed te kunnen functioneren. Wanneer ze dit niet ontvangen kan dit leiden tot hersenproblemen.

Hersenproblemen kunnen levensproblemen worden

Wanneer de toegang tot de juiste input beperkt is, kan een gehoorprobleem leiden tot ernstige problemen in het leven.

Een hoorprobleem kan

een hersenprobleem worden

 1. Verhoogde luisterinspanning

  Met minder geluidsinformatie is het moeilijker voor de hersenen om geluiden te herkennen. Het moet de hiaten opvullen, wat meer luisterinspanning vereist.

 2. Verhoogde mentale belasting

  Het moeten gissen wat mensen zeggen en wat er gebeurt, verhoogt de mentale belasting op de hersenen en laat minder mentale capaciteit over om te herinneren en te presteren.

 3. Gereorganiseerde hersenfunctionaliteit

  Zonder genoeg stimulatie in het hoorcentrum, beginnen het visuele centrum en andere zintuigen te compenseren, wat de functie van de hersenen verandert.

 4. Versnelde cognitieve achteruitgang 

  De toegenomen mentale belasting, het gebrek aan stimulatie en de gereorganiseerde hersenfunctionaliteit zijn gekoppeld aan een versnelde cognitieve achteruitgang, wat het vermogen om te onthouden, te leren, te concentreren en beslissingen te nemen beïnvloedt.

 5. Versnelde krimping van het hersenvolume

  Alle menselijke hersenen nemen af in omvang bij het ouder worden, maar het krimpingsproces versnelt wanneer de hersenen moeten ingaan tegen de natuurlijke manier waarop ze geluid verwerken.

          
Het verlagen van de geluidsinput naar de hersenen en het niet op de juiste manier behandelen van het gehoorverlies kan verschillende gevolgen hebben
En dus kunnen hersenproblemen

veranderen in levensproblemen

 1. Sociale isolatie en depressie

  Mensen met onbehandeld gehoorverlies kunnen sociale bijeenkomsten vermijden omdat ze niet in staat zijn om te gaan met complexe geluidsomgevingen.

 2. Dementie en de ziekte van Alzheimer

  Het risico op dementie verhoogt vijfmaal door ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, driemaal door matig gehoorverlies en tweemaal door licht gehoorverlies.

 3. Slecht evenwicht en letsel als gevolg van vallen

  Onbehandeld gehoorverlies kan het evenwicht beïnvloeden, waardoor het risico op verwondingen door vallen verdrievoudigd.

                 
Een beperkte geluidsscène zonder toegang tot de juiste input kan leiden tot ernstige problemen in het leven.***

Risico op
dementie

Het risico op dementie met onbehandeld gehoorverlies wordt vijfmaal verhoogd door ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, driemaal door matig gehoorverlies en tweemaal door licht gehoorverlies.

Perspectief veranderen
om levens te veranderen

Om ervoor te zorgen dat hoortoestellen de juiste input leveren aan de hersenen, moeten ze in staat zijn een goede neurale code te leveren en toegang hebben tot de volledige geluidsscène. Schuif om het nieuwe perspectief te zien.

Oud perspectief

Conventionele technologie onderdrukt de natuurlijke geluidsinput en levert een gebrekkige neurale code aan de hersenen

Nieuw perspectief

De beste manier om het natuurlijke hoorsysteem te ondersteunen is door mensen met gehoorverlies toegang te bieden tot de volledige geluidsscène

Wanneer de geluidsscène wordt
onderdrukt,
wordt het hoorsysteem onderdrukt

De directionaliteit, gainreductie, voorrang van spraak en traditionele compressie van conventionele hoortoesteltechnologie beperkt de toegang van mensen tot de volledige geluidsscène.

Deze beperkende benadering onderdrukt de natuurlijke geluidsinput en levert een slechtere neurale code aan de hersenen. Om gehoorverlies effectief te kunnen behandelen, moeten we met de hersenen samenwerken en het volledige geluidsperspectief bieden om de twee subsystemen voor het gehoor te ondersteunen.

Het is tijd om

afscheid te nemen van conventionele technologie

Daarom moeten we met de hersenen werken en het volledige geluidsperspectief bieden
om de twee subsystemen voor het gehoor te ondersteunen.

Als hoortoestellen geluiden onderdrukken, sturen de oren een slechte
neurale code naar de hersenen.

Biedt de volledige geluidsscène zodat het natuurlijke hoorsysteem wordt ondersteund

Om het volledige perspectief van geluiden te creëren en het vermogen om een sterke focus te kunnen behouden, moeten hoortoestellen in staat zijn ervoor te zorgen dat alle relevante geluiden in elke situatie toegankelijk, helder, comfortabel en hoorbaar zijn. Dit zal ervoor zorgen dat ze een goede neurale code leveren aan de hersenen die het gemakkelijk kunnen decoderen. En met een hoogwaardige neurale code kunnen mensen omgaan met de volledige geluidsscène.

Het verhaal achter

onze BrainHearing filosofie

Onze reis om levensveranderende technologie te leveren om de manier te ondersteunen waarop de hersenprocessen geluid op natuurlijke wijze verwerken.

Oticon heeft altijd een andere weg bewandeld om de hersenen te ondersteunen bij het begrijpen van geluid. In plaats van ons te richten op geluid of de oren, denken we eerst aan de hersenen. Het is een voortdurende reis van onderzoek en ontdekking, terwijl we samen met het Eriksholm Research Center nieuwe wetenschappelijke audiologische gebieden verkennen.

Onze nieuwste wetenschappelijke doorbraak toont aan dat het bieden van een volledige geluidsscène de beste ondersteuning is die we voor de hersenen kunnen bieden om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn optimaal te presteren. Deze doorbraak definieert onze volgende stap voorwaarts – een stap die onze visie op het gebied van hoorzorg voorop zal stellen en het nieuwe perspectief in BrainHearing werkelijkheid zal maken.

De BrainHearing visie van Oticon

Onze BrainHearing technologieën zijn ontworpen om de natuurlijke geluidsverwerking van de hersenen te ondersteunen en objectief bewezen BrainHearing voordelen te blijven bieden. De tijdlijn toont onze meest recente innovaties voor het bereiken van onze visie om een wereld te creëren waar gehoorverlies geen beperking is.

Aanzienlijke BrainHearing voordelen:


 • Verbeterde selectieve aandacht

 • Meer spraakinformatie voor de hersenen

 • Meer onthouden

 • Verminderde luisterinspanning

 • Verbeterd spraakverstaan

Wilt u meer weten?

Lees de speciale brochure of download de whitepaper om nog meer te weten te komen over BrainHearing

Download de brochure

Download de whitepaper

* O’Sullivan et al. (2019); Puvvada & Simon (2017).

** 1. Pichora-Fuller, M. K., Kramer, S. E., Eckert, M. A., Edwards, B., Hornsby, B. W., Humes, L. E., ... & Naylor, G. (2016). 2. (Rönnberg, J., Lunner, T., Zekveld, A., Sörqvist, P., Danielsson, H., Lyxell, B., ... & Rudner, M. (2013). 3. Sharma, A., & Glick, H. (2016). 4. Uchida, Y., Sugiura, S., Nishita, Y., Saji, N., Sone, M., & Ueda, H. (2019). 5. Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, Metter EJ, et al.

*** 1. Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., & Dartigues, J. F. (2018). 2. Lin, F. R., & Ferrucci, L. (2012). 3. Lin, F. R., Metter, E. J., O’Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., & Ferrucci, L. (2011).