Oticon Opn S:

Het eerste hoortoestel waarbij bewezen is dat het de hersenen helpt om geluiden te ordenen

Nieuw baanbrekend EEG-onderzoek

Met behulp van een baanbrekende nieuwe EEG-onderzoeksmethode konden onafhankelijke gehoorwetenschappers1 de selectieve aandacht van een persoon in de hersenen meten terwijl een Oticon Opn S werd gedragen.

De resultaten leverden overtuigend bewijs dat Oticon Opn S spraaksignalen beter beschikbaar maakt en de selectieve aandacht aanzienlijk verbetert. Dit maakt het eenvoudiger om gesprekken te volgen.


Belangrijkste resultaten2:
Geluiden worden beter geordend in de hersenen
Spreker waarop de aandacht wordt gericht: sterkte van het EEG-signaal verhoogd met 10%
Secundaire spreker: sterkte van het EEG-signaal verhoogd met 95%
Achtergrond-'babble' verminderd met 50%: spraaksignalen zijn beter beschikbaar en luisteren wordt gemakkelijker


Oticon Opn S verkennen

EEG-onderzoeksmethode

Een nieuwe EEG-testmethode die objectief meet hoe de hersenen geluiden ordenen.

Tijdens de test werden elektroden aangebracht op het hoofd van de proefpersoon om de mate van hersenactiviteit te meten als reactie op spraak en lawaai. De metingen gaven aan hoe goed geluidssignalen in de hersenen werden weergegeven en geordend terwijl Opn S werd gedragen met OpenSound Navigator zowel in- als uitgeschakeld.

Het testprotocol werd ontworpen om een echt gesprek in een rumoerige omgeving (+3 dB SNR) na te bootsen: een primaire spreker om zich op te concentreren, een secundaire spreker om te negeren en babble noise op de achtergrond dat moest worden onderdrukt.

Resultaten: Oticon Opn S verbetert
de selectieve aandacht aanzienlijk

Het onderzoek leverde overtuigend bewijs dat OpenSound Navigator in Opn S het vermogen om geluiden te ordenen en de selectieve aandacht aanzienlijk verbetert:

OpenSound Navigator UIT
Zonder OpenSound Navigator komt de spreker waarop de aandacht wordt gericht (A) naar voren, maar is het zeer moeilijk onderscheid te maken tussen de secundaire spreker (B) en de achtergrond-'babble' (C), omdat de sterkte van de EEG-signalen zeer vergelijkbaar zijn.

OpenSound Navigator AAN
Met OpenSound Navigator ingeschakeld , geeft de sterkte van het EEG-signaal aan:

A) Spreker waarop de aandacht wordt gericht: het signaal is verhoogd met 10% waardoor het gemakkelijker is om de persoon te volgen waar de gebruiker naar luistert

B) Secundaire spreker: het signaal is verhoogd met 95% waardoor het veel gemakkelijker is om die spreker van achtergrond-'babble' te onderscheiden

C) Achtergrond-'babble': is verminderd met 50%, waardoor de twee spraaksignalen beter beschikbaar zijn en luisteren gemakkelijker wordt


Bekijk hoe we het onderzoek hebben uitgevoerd

false
false

Selectieve aandacht

Onze hersenen hebben een natuurlijk vermogen om geluiden te ordenen en er voorrang aan te geven. Dit wordt ‘selectieve aandacht’ genoemd.

Dit vermogen is essentieel voor sociale interactie. Als we ons richten op de persoon met wie we spreken, stelt selectieve aandacht ons in staat om onze omgeving in de gaten te houden, andere geluiden op te vangen en onze aandacht direct te verleggen wanneer dat nodig is.

Oticon Opn S is ’s werelds eerste hoortoestel waarvan bewezen is dat het de natuurlijke manier van het ordenen van geluiden in de hersenen ondersteunt.

Opn S vergeleken met traditionele hoortoestellen

Oticon Opn S ondersteunt de natuurlijke manier van de hersenen om geluiden te ordenen en creëert ideale omstandigheden voor het volgen van gesprekken met meerdere sprekers.

Traditionele hoortoestellen in rumoerige omgevingen:

 • Passen directionaliteit toe om te focussen op de persoon van voren, maar onderdrukken alle andere geluiden
 • Bieden inconsistente versterking als gevolg van gainreductie om feedback te voorkomen
 • Gebruiken trage, onnauwkeurige lawaaireductie die de geluidskwaliteit en het spraakverstaan aantasten
 • Helpen dragers alleen om de persoon naar wie men kijkt te verstaan
 • Dit maakt het onmogelijk voor de hersenen om alle geluiden te ordenen en de aandacht te kunnen verleggen bij het voeren van een gesprek met meerdere mensen

Oticon Opn S met BrainHearing™ technologie in rumoerige omgevingen:

 • OpenSound Navigator™ biedt toegang tot 360⁰ geluid en relevante spraak, zelfs in rumoerige omgevingen
 • Zorgt voor optimale gain zonder risico op feedback, dankzij OpenSound Optimizer™
 • Maakt snelle, nauwkeurige en effectieve lawaaireductie mogelijk, waardoor spraak beschikbaar blijft, op basis van Velox S™
 • Bewezen beter te presteren dan traditionele technologieën door het verstaan van spraak van meerdere sprekers in een gesprek te verbeteren3

 

Oticon Opn S is het enige hoortoestel waarbij bewezen is dat het de natuurlijke manier van het ordenen van geluiden in de hersenen ondersteunt.

De muur van geluid doorbreken.

Wanneer u gehoorverlies heeft, klinkt spraak onduidelijk. Een levendige sociale bijeenkomst binnenlopen kan aanvoelen alsof u tegen een muur van geluid loopt. Het volgen van gesprekken kan te vermoeiend zijn en leidt er vaak toe dat mensen zich sociaal terugtrekken.


Om deze uitdagingen effectief te overwinnen, biedt Oticon Opn S bewezen4:

 • Verbeterd verstaan van spraak: gelijk aan een normaal gehoor in rumoerige omgevingen
 • Verminderde luisterinspanning: het is eenvoudiger om betrokken te blijven bij het gesprek
 • Verbeterde gelegenheid om deel te nemen: recent onderzoek toont aan dat Opn S gebruikers in staat stelt om deel te nemen aan zelfs levendige sociale gebeurtenissen

 

Oticon Opn S

 

Referenties:

1. Lees voor meer informatie: ”A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods” Frontiers in Neuroscience, maart 2019
- Emina Alickovic, Thomas Lunner, Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung

2. Ng & Man 2019, Oticon Whitepaper.

3. LeGoff & Beck 2017, Oticon Whitepaper

4. Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper