Bewezen hulp als nooit tevoren

Ontdek Oticon Intent

Vloeiende aanpassing aan de veranderende behoeften van de gebruikers

Oticon Intent past zich aan de luisterintenties van de gebruiker aan en biedt zelfs binnen één omgeving een aanpassing van de ondersteuning over een bereik van 5 dB-ouput SNR. Dit is te danken aan de 4D Sensor-technologie2, die prioriteit geeft aan de spraakhelderheid van omgevingsgeluiden wanneer dat nodig is. Deze uiterst flexibele technologie stelt gebruikers in staat volledig deel te nemen aan gesprekken, ongeacht de geluidsomgeving.

Download de whitepaper voor meer informatie

Oticon Intent helpt de hersenen belangrijke geluiden te balanceren

Uw hersenen volgen voortdurend de geluiden om u heen, zowel op de voorgrond als op de achtergrond. Maar de geluiden waar u aandacht aan besteedt hangen af van uw luisterintenties op dat moment.

Om te zien hoe de nieuwe 4D Sensor-technologie de hersenen helpt om de aandacht die ze geven aan verschillende geluiden te balanceren, hebben we een klinisch EEG-onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat met Oticon Intent aanzienlijk meer aandacht aan omgevingsgeluiden kon worden gegeven terwijl de hersenen zich actief oriënteren op een intiem gesprek. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de aandacht van de hersenen voor spraak1.

Hoortoestelgebruikers geven de voorkeur aan Oticon Intent

We vroegen hoortoestelgebruikers om de geluidskwaliteit van Oticon Intent te evalueren in vergelijking met Oticon Real™ in verschillende geluidsomgevingen. Oticon Intent kreeg aanzienlijk hogere beoordelingen van hoortoestelgebruikers, zowel in omgevingen waar het spraakverstaan belangrijk was, zoals een cafetaria, en waar bewustzijn van omgevingsgeluiden belangrijk was, zoals een bos1.

 • TOT

  BETERE GELUIDS-
  KWALITEIT*

 • TOT

  BETERE NUANCES IN
  DE GELUIDSSCÈNE*

   

  *Vergeleken met Oticon Real

 • TOT

  HOGER LUISTER-
  COMFORT*

Het is bewezen dat het uitzonderlijk spraakverstaan oplevert

Brengt het lab dichter bij het echte leven
Met behulp van virtual reality-technologie in het Audio-Visual Immersion Lab (AVIL) van de Technische Universiteit van Denemarken hebben we realistische scenario's gereconstrueerd met gelijktijdige gesprekken en achtergrondlawaai. Hier konden de deelnemers hun hoofd en lichaam bewegen om één spreker binnen een groep te identificeren en te begrijpen.

In deze studie werd luisteren naar spraak ontworpen om zeer uitdagend te zijn. We wilden onderzoeken of de 4D Sensor-technologie gebruikers hielp bij het verkennen van dit type omgeving – en hoeveel. Uit de resultaten bleek dat Oticon Intent met de 4D Sensor-technologie ingeschakeld het spraakverstaan met 15% verbeterde dan wanneer de technologie was uitgeschakeld, terwijl de gebruikers toch ook andere sprekers konden opvangen.1

Ongekende toegang tot spraaksignalen in complexe omgevingen

Wanneer de gebruiker een intiem gesprek voert in een lawaaiige omgeving, biedt Oticon Intent 35% meer toegang tot spraaksignalen in vergelijking met Oticon Real, zoals blijkt uit technische metingen van output-SNR.2 Met deze technologie kan het hoortoestel de luisterintenties van de gebruiker begrijpen en ondersteuning bieden op een manier die voorheen niet mogelijk was.

Oticon Intent past zich aan de luisterintenties van de gebruiker aan en biedt zelfs binnen één omgeving een aanpassing van de ondersteuning over een bereik van 5 dB-ouput SNR. Klinische studies tonen aan dat het geven van gepersonaliseerde ondersteuning op elk moment betekent dat de gebruiker zich gemakkelijker kan richten en concentreren op de geluiden die ertoe doen. Dit betekent dat uw cliënten met Oticon Intent kunnen deelnemen aan een gesprek als nooit tevoren.

Download de whitepaper voor meer informatie

 •  

  In één omgeving ervaren gebruikers van Oticon Intent dat ondersteuning wordt aangepast over een bereik van 5 dB-ouput SNR, dankzij de 4D Sensor-technologie.

  15% betere spraakverstaanbaarheid met 4D Sensor-technologie ‘aan’ versus ‘uit’.

 •  

  De aandacht voor omgevingsgeluiden is aanzienlijk hoger wanneer de gebruiker zich actief oriënteert in een lawaaierige omgeving in vergelijking met een intiem gesprek. En dat terwijl de aandacht van de hersenen voor spraak constant blijft, ongeacht de luisterintentie.

 •  

  35% meer toegang tot spraaksignalen dan Oticon Real

  Tot:

  • 10% betere geluidskwaliteit
  • 13% meer nuance
  • 10% meer luistercomfort

   

1. Bianchi/Eskelund et al. (2024). Oticon Intent – Clinical evidence. BrainHearing™ benefits of the 4D Sensor technology. Oticon whitepaper.

2. Brændgaard/Zapata-Rodríguez et al. (2024). 4D Sensor technology and Deep Neural Network 2.0 in Oticon Intent. Technical review and evaluation. Oticon whitepaper.