• Welke handleiding u nodig heeft, is afhankelijk van welke Apple-computer en welke hoortoestellen u hebt.

  • Nieuwere Mac-computers met MacOS 14 Sonoma-besturingssoftware of hoger kunnen rechtstreeks verbinding maken met moderne Oticon-hoortoestellen.

    Zie de lijst met compatibele Mac-computers

  • Voor oudere Mac-computers en sommige oudere Oticon-hoortoestellen hebt u een ConnectClip-accessoire nodig om verbinding te maken tussen uw hoortoestellen en uw Mac.

Selecteer wat op u van toepassing is:

1: Druk op uw MacOS-computer op het Apple-logo in de linkerbovenhoek om het Apple-menu te openen.

2: Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld.
Ga naar Systeeminstellingen > Bluetooth.

3: Selecteer Hoortoestellen.
Ga naar Toegankelijkheid > Hoortoestellen.

4: Start uw hoortoestellen opnieuw op om ze in de koppelingsmodus te zetten.
Uw hoortoestellen blijven drie minuten in de koppelingsmodus. Uw Mac zou uw hoortoestellen moeten detecteren. Gedetecteerde hoortoestellen worden weergegeven in Beschikbare apparaten onder Hoortoestellen.

5: Selecteer uw hoortoestellen door op Verbinden te klikken.

Let op:
Wanneer u uw hoortoestellen op uw Mac uitschakelt, zijn ze niet meer verbonden. Schakel uw hoortoestel(len) in om ze weer te verbinden. De hoortoestellen maken dan automatisch opnieuw verbinding met uw apparaat.

Let op:
Voor eenvoudigere toegang tot de toetsten van het hoortoestel, zoals de volumeregeling via uw Mac-computer, kunt u het menu 'Gehoor' toevoegen als snelkoppeling aan de menubalk en het Control Center. Open op uw MacOS-computer 'Systeeminstellingen' onder het Apple-menu en klik op Control Center. Schakel de snelkoppelingen onder 'Overige modules' in.

Koppelen via ConnectClip

1: Zorg ervoor dat ConnectClip is uitgeschakeld
Houd de multi-toets ongeveer zes seconden ingedrukt tot het aan/uit-lampje uit is.

2: Zet uw hoortoestellen uit
Bij hoortoestellen met wegwerpbatterijen opent u de batterijlade. Bij hoortoestellen met oplaadbare batterijen zet u de toestellen uit door drie seconden op de onderste toets van elk hoortoestel te drukken

3: Zet uw hoortoestellen aan
Bij hoortoestellen met wegwerpbatterijen sluit u de batterijlade. Bij hoortoestellen met oplaadbare batterijen zet u de toestellen aan door twee seconden op de onderste toets van elk hoortoestel te drukken. De hoortoestellen zijn nu gereed om te verbinden met ConnectClip. U hebt nu drie minuten om het koppelen te voltooien.

4: Zet ConnectClip aan
Houd de multi-toets ongeveer drie seconden ingedrukt tot het aan/uit-lampje continu groen brandt. ConnectClip zoekt nu naar uw hoortoestellen. De statusindicator knippert geel.

5: Breng een verbinding tot stand
Plaats ConnectClip dicht bij uw hoortoestellen, op een maximale afstand van 20 cm. Er is een verbinding tot stand gebracht wanneer de statusindicator continu geel brandt.

 

6: Maak vervolgens verbinding tussen de ConnectClip en uw Mac-computer
Houd op uw ConnectClip zowel de aan/uitknop als de volumetoets ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat u het led-lampje blauw ziet knipperen. Hiermee wordt de ‘’koppelmodus’’ geactiveerd.

 

7: Breng een verbinding tot stand
Ga naar het Bluetooth-menu op uw computer. Selecteer ConnectClip en maak er verbinding mee.