Krijg hulp met
Oticon RemoteCare

Met Oticon RemoteCare kunt u een virtuele afspraak met bepaalde cliënten houden, waarbij u hun hoortoestel(len) op afstand kunt bijstellen.

Op deze pagina kunt u ondersteuning krijgen bij het beoordelen van de geschiktheid en bij het voorbereiden voor een sessie, tips voor probleemoplossing bekijken en veelgestelde vragen lezen.

 

video-about-oticon-remotecare

 • Checklist kandidaten

  Plaats een score op de vragenlijst

  Ga naar het gedeelte

 • Uw cliënt aanmaken (persoonlijk)

  Uw winkel aanmaken

  Lees verder

 • Lees de 'best practices'

  Voer een Oticon RemoteCare afspraak op afstand uit

  Ga naar het gedeelte

 • Tijdens de afspraak

  Als een afspraak eindigt

  Ga naar het gedeelte

Vind de gebruiksaanwijzing en het scoreblad. 
Ga naar downloadcentrum

 

Handige links voor uw cliënt - Help uw cliënt aan de slag te gaan

Gebruiksaanwijzing van de App voor iPhone, iPad en Android
Checklist voorbereiding gebruiker
Ondersteuningswebsite voor hoortoestelgebruikers

 

Oticon RemoteCare is geschikt voor bepaalde cliënten. Het is dus belangrijk de geschiktheid van elke persoon te evalueren voordat u beslist een afspraak op afstand aan te bieden.

 • > Checklist kandidaten

  Dit is een checklist met criteria waaraan elke cliënt moet voldoen om Oticon RemoteCare te kunnen gebruiken.

   

  De cliënt moet:

   

  1. Ouder zijn dan 18 jaar

  2. Een actief e-mailadres hebben

  3. Compatibele hoortoestellen hebben. Bekijk compatibele hoortoestellen

  4. Toegang hebben tot een stabiele internetverbinding die geschikt is voor zowel audio- als videostreaming, met een aanbevolen minimumsnelheid van 1/1 Mbit/s

  5. Een compatibel mobiel apparaat hebben. Bekijk compatibele apparaten

  6. Vaardigheden op het apparaat:

  Op hun iPhone, iPad of Android gebruikt de cliënt apps, ontvangt/stuurt e-mails en weet hoe er met Wi-Fi verbonden moet worden

 • > Plaats een score op de vragenlijst

  U kunt de geschiktheid van elke cliënt beoordelen met het Oticon RemoteCare scoreblad voor kandidaatbepaling.

  Download Oticon RemoteCare scoreblad voor kandidaatbepaling

 • > Uw cliënt aanmaken (persoonlijk)

  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u elke cliënt aanmaakt en voorbereidt terwijl hij/zij nog bij u in winkel is.

  We raden de volgende stappen aan om te zorgen dat de cliënt is aangemaakt voor het gebruik van Oticon RemoteCare:

   

  Materialen om te delen

  Druk de volgende materialen af en geef ze aan de cliënt:

   

  Gebruiksaanwijzing Oticon Companion app voor iPhone, iPad en Android

  Checklist voorbereiding cliënt

    

    

  Laat uw cliënt ook weten dat er een ondersteuningswebsite voor hoortoestelgebruikers is voor Oticon RemoteCare

   

  App downloaden en instellen

  Help uw cliënt de Oticon Companion app te downloaden op hun mobiele apparaat. Help hen een Oticon account op te zetten (als ze er nog geen hebben) en hun hoortoestellen te koppelen met hun mobiele apparaat.

   

   

   Zorg voor het volgende:

  • Noteer het e-mailadres van de cliënt (controleer of het e-mailadres hetzelfde is als het adres dat de cliënt gebruik om zich aan te melden bij de app)

  • Voer een snelle Oticon RemoteCare afspraak uit en laat de cliënt zien hoe de Oticon Companion app wordt gebruikt

  • Zorg dat u voldoende tijd inplant voor de eerste Oticon RemoteCare afspraak

 • > Uw winkel aanmaken

  Technische vereisten

  • PC camera of externe camera (webcam)

  • Microfoon en luidsprekers of headset

  • Internet met een aanbevolen minimum snelheid van 1/1 Mbit/s

  • Internet Explorer 11 (aanmelden is vereist)

  • E-mailaccount

   

  Aan de slag met Oticon RemoteCare

  1. Maak een Oticon RemoteCare account aan: Open de Oticon RemoteCare uitnodigingsmail verstuurd door uw accountmanager en volg de instructies

  2. Open Oticon RemoteCare in Oticon Genie 2

   

  Doe de voorbereidingen

  Zorg ervoor dat er aan de volgende vereisten is voldaan voordat Oticon RemoteCare wordt gebruikt:

  • Stel de video zodanig in dat er minimale visuele afleidingen voor de cliënt zijn (indien mogelijk uit de buurt van ramen en gebieden met veel verkeer)

  • Kies voor een rustige omgeving met minimale hoorbare afleidingen

  • Controleer of er aan alle technische vereisten is voldaan

 • > Stap 1: Lees de 'best practices'

  Vóór de sessie

  • Controleer of uw camera, microfoon en luidsprekers van de computer werken

  • Ga dicht bij de microfoon zitten om de beste geluidskwaliteit te bereiken (headset aanbevolen)

  • Ga voor de camera zitten zodat uw cliënt uw gezicht en lippen duidelijk kan zien

   

  Aan het begin van de sessie

  • Controleer of uw cliënt u duidelijk kan zien en horen

  • Controleer of uw cliënt de checklist voor de voorbereiding van de gebruiker doorlopen heeft

  • Zorg ervoor dat uw cliënt nieuwe/volledig opgeladen batterijen in de hoortoestellen heeft

  (Voor cliënten met oplaadbare hoortoestellen: zorg ervoor dat ze de oplader in de buurt hebben)

  • Zorg ervoor dat uw cliënt het mobiele apparaat volledig heeft opgeladen of dat het is aangesloten op een voedingsbron

   

  Tijdens de sessie

  • Vermijd het verschuiven en ritselen van papier tijdens de sessie, aangezien dit een negatieve impact op de geluidskwaliteit kan hebben

  • Praat op een duidelijke en gematigde toon en controleer regelmatig bij uw cliënt of er geen problemen met de verbinding of de audio zijn

  • Vraag naar de algemene ervaring met de hoortoestellen

  • Gebruik uw deskundig oordeel om te bepalen of de cliënt naar uw winkel moet komen om de problemen te bespreken (als zij bijvoorbeeld een otoscopie nodig hebben)

   

  Wanneer de sessie is voltooid

  • Laat uw cliënt weten dat u degene bent die de sessie moet beëindigen om ervoor te zorgen dat alle nodige wijzigingen worden gemaakt en juist opgeslagen

  • Vlak voor het beëindigen van de sessie: waarschuw uw cliënt dat het videogesprek zal worden beëindigd en informeer hen dat zij na afloop van het bezoek gewoon de mobiele applicatie kunnen sluiten en hun hoortoestellen gewoon kunnen gebruiken

   

 • > Stap 2: Voer een Oticon RemoteCare afspraak op afstand uit

  Voor alle stappen met betrekking tot het starten van Oticon RemoteCare, aanmelden, afspraak op afstand uitvoeren, een aanpassing uitvoeren, nieuwe instellingen uploaden naar de hoortoestellen van uw cliënt en het bezoek beëindigen. Raadpleeg het gedeelte RemoteCare in de gebruiksaanwijzing van Oticon Genie 2.

   

  Download de gebruiksaanwijzing van Oticon Genie 2

 • > Ik kan mijzelf niet zien in Oticon Genie 2 (en mijn cliënt kan mij ook niet zien)

  • Controleer of u uw camera niet heeft uitgeschakeld in RemoteCare Communicator

   

  • Controleer of uw camera niet bedekt is

   

  • Zorg ervoor dat de camera die u wilt gebruiken de enige is die op uw computer is aangesloten; koppel indien van toepassing alle externe camera’s die u niet wilt gebruiken los voor het bezoek aan RemoteCare en start vervolgens Oticon Genie 2 opnieuw

   

  • Ververs de video door op de video ‘refresh’-knop te drukken in de rechterbovenhoek van de RemoteCare Communicator

   

  • Zorg ervoor dat er geen andere programma’s worden uitgevoerd die video gebruiken (bijv. Skype); als dit het geval is, sluit u deze en start u Oticon Genie 2 opnieuw op

 • > De videokwaliteit van mijzelf is erg slecht

  Dit heeft te maken met de kwaliteit van uw webcam. U kunt overwegen uw webcam te upgraden.

 • > De videokwaliteit van mijn cliënt is erg slecht

  Ofwel uw cliënt heeft een upload-bandbreedte die onder de aanbevolen minimum 1/1 Mbit/s ligt, of u heeft een upload-bandbreedte die onder de aanbevolen minimum 1/1 Mbit/s ligt.

   

  Als de videokwaliteit zeer slecht is, vraag uw cliënt om de video uit te schakelen, schakel vervolgens uw eigen video uit en ga door met de afspraak via audio en tekstchat.

 • > Ik kan alleen mijzelf in Oticon Genie 2 zien, er is geen video-/audiostream van mijn cliënt

  • Ververs de video door op de video ‘refresh’-knop te drukken in de rechterbovenhoek van de RemoteCare Communicator

   

  • Controleer of uw cliënt de videofunctie in de Oticon Companion app niet heeft uitgeschakeld

   

  • Controleer of uw cliënt de Oticon Companion app heeft toegestaan hun camera en microfoon te gebruiken:

   

  - Voor iPhone® en iPad®: Dit kan gecontroleerd worden in Instellingen >Companion
  - Voor Android-apparaten: Dit kan gecontroleerd worden in Instellingen > Apps en meldingen > Companion > Rechten

   

  • Zorg ervoor dat uw cliënt de energiebesparende modus op het apparaat niet heeft ingeschakeld

   

  Opmerking: Als de instellingen tijdens een bezoek worden gewijzigd, wordt de Oticon Companion app opnieuw opgestart.

 • > Ik kan de cliënt niet horen/er is geen audio van de cliënt

  • Controleer of het luidsprekervolume en computervolume niet gedempt zijn of laag staan

   

  • Controleer of de gebruiker de Oticon Companion app heeft toegestaan hun microfoon te gebruiken

   

  - Voor iPhone en iPad: Dit kan gecontroleerd worden in Instellingen >Companion

  - Voor Android-apparaten: Dit kan gecontroleerd worden in Instellingen > Apps en meldingen > Companion > Rechten

   

  Opmerking: Als de instellingen tijdens een bezoek worden gewijzigd, wordt de Oticon Companion app opnieuw opgestart.

 • > Oticon Genie 2 kan geen verbinding maken met de hoortoestellen van mijn cliënt (communicatiefout)

  • Controleer of uw cliënt de richtlijnen voor het voorbereiden van de afspraak heeft gevolgd (Bluetooth® ingeschakeld, hoortoestellen gekoppeld met mobiel apparaat, vol batterijniveau enz.)

   

  • Ga naar het scherm ‘FAMILIE’ of ‘SELECTIE’ en verbind de hoortoestellen. Ga door naar ‘AANPASSING’ als de hoortoestellen verbonden zijn.

   

  • Als het probleem zich blijft voordoen, moeten zowel u als uw cliënt de afspraak opnieuw starten:

  - Cliënt: Schakel het mobiele apparaat uit, start het opnieuw op, open vervolgens de Oticon Companion app en start de afspraak opnieuw

  - Hoorzorgprofessional: Sluit Oticon Genie 2 en open het opnieuw, start vervolgens de sessie opnieuw

 • > Oticon Genie 2 vraagt of u de instellingen van de hoortoestellen of die van Oticon Genie 2 wilt gebruiken. De instellingen moeten echter hetzelfde zijn

  Als de instellingen naar de hoortoestellen zijn geüpload, maar er ging iets mis met Oticon Genie 2, worden de gewijzigde instellingen opgeslagen in de hoortoestellen maar niet in Oticon Genie 2. Dit zal bij uw volgende bezoek een pop-upbericht genereren, waarin u wordt geïnformeerd over de onjuiste instellingen.

   

  U moet altijd de hoortoestelinstellingen in deze pop-up kiezen, tenzij u zeker weet dat u wijzigingen in Oticon Genie 2 heeft gemaakt die daar opgeslagen zijn maar niet zijn geüpload naar de hoortoestellen.

 • > De sessie werd opeens beëindigd zonder wederzijdse overeenstemming met mijn cliënt

  Probeer opnieuw verbinding te maken met de sessie. Als de verbinding met uw cliënt is verbroken en u verwacht dat deze opnieuw zal proberen deel te nemen, wacht u tot uw cliënt zich weer aanmeldt.

  Als u de verbinding niet opnieuw tot stand kunt brengen, neem dan contact op met uw cliënt en maak een nieuwe afspraak.

  De hoortoestellen zijn in ieder geval in orde en kunnen gebruikt worden. De instellingen van de laatste upload (of initiële aanpassing, als u geen instellingen heeft geüpload) bevinden zich in de hoortoestellen.

 • > De hoortoestellen lijken niet normaal te werken na afloop van de sessie

  Vraag uw cliënt:

   

  • Of Bluetooth is ingeschakeld op hun mobiele apparaat

   

  • Of de hoortoestellen nieuwe of volledig opgeladen batterijen hebben

   

  • Of de hoortoestellen zijn gekoppeld aan hun mobiele telefoon

   

  • De Oticon RemoteCare app opnieuw te starten en naar ‘Uw hoortoestellen verbinden’ te gaan

   

  • Als de herstelmodus wordt gestart in de app, volg dan het advies in de app

   

  Als de hoortoestellen nog steeds niet naar behoren werken en uw cliënt deze niet meer kan gebruiken, is het standaardgarantie- en retourbeleid voor hoortoestellen van toepassing.

Oticon RemoteCare Administratieportal

Ga naar portal