Van baby tot peuter
(0-3 jaar)

De eerste 3 levensjaren van uw kind worden gekenmerkt door ontdekkingen en een ongelofelijke groei. Het leert opstaan, lopen en praten. Als uw kind gehoorverlies heeft, hangt zijn vermogen om zijn spraak te ontwikkelen in grote mate af van de passende verzorging vanaf het allereerste begin.

Van een verlengstuk van uzelf tot een zelfredzaam individu

In deze fase zien de kinderen zich niet meer als een verlengstuk van u als ouder, maar beginnen ze een specifiek concept van zichzelf te ontwikkelen. In het begin draait alles om: “Kan ik mijn omgeving vertrouwen en wordt in mijn basisbehoeften voorzien?”, maar later worden ze nieuwsgieriger en onafhankelijker.

De hersenen van een kind hebben vanaf de eerste dag behoefte aan audiostimulatie om geluiden te leren onderscheiden en spraak te leren herkennen. Goedhorende kinderen leren eerst de stem van hun ouders en broers en zussen herkennen. De stemmen van de ouders kunnen horen is niet alleen belangrijk voor de spraakontwikkeling, maar ook voor het gevoel van veiligheid en het comfort van het kind in een overweldigende, nieuwe omgeving waarin de gezonde ontwikkeling afhangt van het vermogen om vertrouwen op te bouwen en het gevoel dat hun basisbehoeften worden vervuld. Kinderen vangen al horend heel veel belangrijke informatie op die hen intellectueel en sociaal stimuleert: prijst mijn moeder me? Stelt ze me een vraag? Berispt ze me om wat ik nu doe?

Geluidsstimulatie en taal

De spraakfundamenten worden al op zeer jonge leeftijd gelegd. Hoewel de kinderen nog niet hebben geleerd om te praten, luisteren ze continu. In deze fase is de adequate blootstelling aan geluid en spraak dan ook zeer belangrijk.

In de loop van de eerste 5 levensmaanden leren ze de verschillende geluiden in een spraakstroom te onderscheiden en op te splitsen in afzonderlijke eenheden en beginnen ze te brabbelen. Aan het einde van deze fase beginnen de kinderen met het gebruik van de verschillende woorden te experimenteren. Ze gebruiken eerst losse woorden, vervolgens korte woordgroepen en dan zinnen. Op 3-jarige leeftijd beschikken ze over een woordenschat van meer dan duizend woorden. Wanneer een kind gehoorverlies heeft, bestaat het risico dat het een taalachterstand oploopt. De adequate blootstelling aan geluid en spraak is dan ook zeer belangrijk.

Belangrijke gesprekjes

Aangezien de kinderen in de eerste levensfase voornamelijk thuis zijn, zijn ze in grote mate afhankelijk van uw constante geluidsstimulatie. Geen enkel thema is te moeilijk of te gemakkelijk – praat.

Hoe meer u met uw kind praat, hoe groter uw invloed zal zijn op het toekomstige spraak-, lees- en schrijfgedrag van uw kind. Vertel wat u aan het doen bent of beschrijf wat jullie allebei zien. 

Houd deze 3 communicatiegewoonten altijd in gedachten

Praat honderduit

Gebruik babytaal: langgerekte klinkers, hoge tonen, overdreven gelaatsuitdrukkingen en korte, eenvoudige zinnen.

Herformuleer en verander

Gebruik andere woorden en grammaticale constructies. Probeer de grammaticale constructie uit te breiden of te veranderen als uw kind iets zegt. Gebruik intonatie om de toegevoegde woorden te benadrukken.

Maak muziek

Zing liedjes, lees versjes voor, speel zangspelletjes en maak samen muziek en lawaai met instrumenten of wat voorhanden is.

Boeken lezen

Dialogisch lezen: uw kind is actief betrokken bij het boek dat jullie samen lezen. Meermaals hetzelfde boek lezen.

Gebruik lichaamstaal en tekens

Gebruik gebaren of eenvoudige tekens met woorden. Vergeet niet ook lichaamstaal te gebruiken.

Gebruik voorwerpen

Gebruik voorwerpen om gesprekken kracht bij te zetten. Wijs voorwerpen aan en benoem ze.

 • Geef uw kind alle kansen 

  Uw peuter kan de hoortoestellen 's avonds zelf in de droogbox opbergen, de hoortoestellen aan u geven en zijn eigen stem gebruiken om hun goede werking te controleren.

 • Infant standing against a vacuum cleaner

  Blootstelling aan geluid

  Laat uw kind spelen met speelgoed dat geluid maakt, muziekinstrumenten en alarmapparaten spelen en, wanneer uw kind er klaar voor is, laat het dan tv kijken.

 • Gebruik duidelijke communicatie

  Let op de 3 basisregels voor duidelijke communicatie en zorg ervoor dat ze ook door broers en zussen, grootouders en vrienden worden gevolgd.

Een goede start in het leven

Hoe vroeger het kind hoortoestellen krijgt, hoe beter. Dankzij de moderne technologie kunnen kinderen al van hoortoestellen worden voorzien tijdens de eerste weken of maanden na de geboorte. Oticon hoortoestellen met BrainHearing technologie helpen kinderen om hun omgeving te begrijpen.

De hoortoestellen versterken het spraaksignaal en sturen zoveel mogelijk relevante informatie naar de hersenen van het kind om de geluiden van betekenis te kunnen voorzien. Hoewel gehoorverlies optreedt in de oren, vindt het echte effect plaats in de hersenen. Het zijn de hersenen die het geluid begrijpelijk maken, dus moeten de hersenen worden gestimuleerd om zich volledig te kunnen ontwikkelen.

Hoortoestellen met BrainHearing™ technologie - het leerproces van uw kind ondersteunen:
• Voorziet uw kind van stabielere en meer consistente versterking
• Geeft uw kind meer gedetailleerde informatie over de spraakgeluiden om de taalontwikkeling beter te ondersteunen
• Ondersteunt de hersenen van uw kind bij het begrijpelijk maken van het geluid om het maximale uit het gehoor te halen

Ouders moeten ervoor zorgen dat het kind geluid ontvangt, niet door het te vragen, maar door het te weten. Oticon-hoortoestellen voor kinderen hebben led-lampjes die aangeven dat de batterij van het hoortoestel goed werkt.

Bekijk Oticon hoortoestellen voor kinderen

Onthoud: Het is belangrijk dat uw kind de hoortoestellen de hele dag draagt – het kan lastig zijn om dit te controleren omdat uw kind steeds zelfredzamer wordt, de hoortoestellen zelf kan uitdoen of ze kan verliezen tijdens het spelen. Praat met uw hoorzorgprofessional over het Oticon SafeLine bevestigingskoord of andere maatregelen om de hoortoestellen op te houden.

Volgende fase:
Kleuter (3-6)

Kinderen met gehoorverlies worden in verschillende fasen van hun leven, vanaf de kindertijd, gedurende de schooljaren en ook later, geconfronteerd met uitdagingen. De kinderen leren en evolueren op een andere manier en hun behoeften moeten voortdurend worden opgevolgd. Elke nieuwe vorm van autonomie en elke nieuw geleerde vaardigheid leidt tot nieuwe gedragingen. Mis de signalen niet en geef hen de nodige ondersteuning!

Zodra de kinderen sociale contacten beginnen te leggen en goed moeten functioneren in meer uitdagende luistersituaties hebben ze een goede hooroplossing nodig. In deze fase moet uw kind ook zijn taal en woordenschat kunnen ontwikkelen om zich op zijn schooltijd voor te bereiden.

Meer lezen

 • Waarom het gehoor van kinderen zo belangrijk is

  Kinderen gebruiken hun gehoor om te leren praten, lezen, en schrijven, en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

 • Een kind met gehoorverlies grootbrengen

  Hoe u een evenwicht kunt vinden tussen uw beschermende en stimulerende rol om ervoor te zorgen dat uw kind ten volle van het leven kan genieten.

 • Scholier (6-12)

  Een klaslokaal is een uitdagende luistersituatie. Leer meer over oplossingen en methoden om uw kind te ondersteunen.

 • Oticon hoortoestellen voor kinderen

  Ontdek onze hooroplossingen voor kinderen met een licht tot matig en ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.