Het gehoorverlies van uw kind aanvaarden

Veel ouders maken zich zorgen en vrezen dat hun kind minder kansen zal krijgen in het leven. Dergelijke bezorgdheden zijn normaal, we willen immers allemaal het beste voor onze kinderen.

Er kunnen verschillende vragen bij u opkomen zoals: “Zullen ze vrienden kunnen maken?”, “Zullen ze een opleiding kunnen volgen en een baan kunnen vinden?”, “Zullen ze een partner kunnen vinden?” Dergelijke bezorgdheden zijn goed begrijpelijk. De moderne hoortoestellen zijn zo geavanceerd dat zelfs kinderen met zwaar gehoorverlies erbij gebaat zijn.

Andere ouders hebben soortgelijke gevechten geleverd en hebben een uitweg gevonden. Ervaringen delen met “ervaren” ouders kan u helpen, en uw kind in contact brengen met andere kinderen met hoortoestellen.

En in de toekomst?

Blijf dromen over de toekomst en moedig uw kind aan dat ook te doen. Gehoorverlies hoeft geen belemmering te vormen voor het levensgenot van uw kind.

Geef dromen en ambities niet op
Iedereen heeft dromen en ambities voor zijn kind. We willen dat ze een succesvolle carrière uitbouwen en zijn bezorgd over het feit dat ze niet dezelfde kansen zullen krijgen als andere kinderen. Geef de dromen en ambities voor uw kind niet op om hun ontwikkeling op de best mogelijke manier te ondersteunen. Oticon wil kinderen met gehoorverlies een betere toekomst geven. Het is ons gedeelde doel uw kind te voorzien van wat hij nodig heeft om zijn dromen te vervullen - hem in staat te stellen zich ten volle te ontplooien.

Hou van uw kind en moedig het aan
Hou van uw kind, accepteer uw kind en moedig het aan. Prijs uw kind wanneer het iets goed doet. Wees aandachtig wanneer uw kind u iets wil vertellen – al is het iets kleins. Deze liefdevolle en zorgzame activiteiten stimuleren uw kind en zorgen ervoor dat het zich op zijn gemak voelt en zelfvertrouwen krijgt. Stel uw kind gerust zodat het zich niet uitgesloten voelen van de horende wereld en aan alle levensactiviteiten durven deelnemen.

Geef uw kind alle kansen

U moet uw kind in een geduldige, liefdevolle en zorgzame omgeving en, waar mogelijk, net zoals een horend kind opvoeden. Ze moeten verantwoordelijkheden krijgen binnen het gezin, op gelijke manier behandeld worden als hun broers en zussen; en worden gestimuleerd om zonder u aan activiteiten deel te nemen.

De gezonde ontwikkeling van de sociale vaardigheden wordt bepaald door de beleving van successen en mislukkingen. U moet uw kind dan ook begeleiden zodat hij van zijn ervaringen kan leren. Veel ouders van kinderen met gehoorverlies vinden het moeilijk om een evenwicht te bewaren tussen bescherming en verwachting. U moet uw kind voorbereiden op de echte wereld door het goede voorbeeld te geven en redelijke eisen te stellen. De kinderen moeten opgroeien tot sterke, onafhankelijke, zelfredzame volwassenen – ondanks hun fysieke beperking.

U moet ze aanmoedigen om op een verantwoorde manier met hun gehoorverlies om te gaan. Dit is essentieel om ze te motiveren hun hoortoestel te dragen. U moet ze uitleggen waarom ze hoortoestellen dragen en ze betrekken bij de zorg voor de toestellen.

Lees meer over het belang van geluid
 • Betrek hen bij de zorg voor het hoortoestel

  De peuter kan zijn hoortoestellen aan u geven en ‘s avonds zelf in hun doosje opbergen. De kleuter kan de batterijen vervangen en de hoortoestellen zelf aandoen. Later zal hij ze ook zelf kunnen reinigen.

 • Leer ze voor zichzelf op te komen

  Het is zeer belangrijk dat uw kind op een gepaste wijze voor zichzelf leert op te komen. Zorg ervoor dat uw kind weet hoe over zijn luisterbehoeften te praten en onderbrekingen van de verbinding te herstellen.

 • Laat hen meebeslissen

  Uw kind zal de hoorzorg professionals in de loop van zijn leven meermaals moeten bezoeken. Laat hem de kleur van zijn hoortoestel kiezen - laat hem voor zichzelf spreken. Maak hen duidelijk dat zij de deskundigen zijn op het gebied hun gevoelens, behoeften er ervaringen.

Ga mee op pad

Naarmate uw kind ouder wordt, zullen dingen die eerst moeilijk waren gemakkelijker worden als u voor de juiste communicatietechnieken, hulpmiddelen en hoortoestellen kiest. Wees goed voorbereid op elke nieuwe levensfase die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. 

Informeer u over de verschillende ontwikkelingsfasen in een kinderleven.

Familiebegeleiding

Wanneer gehoorverlies wordt vastgesteld bij een kind, vraagt dit veel aandacht van zowel het kind als de ouders. Gehoorverlies heeft echter ook gevolgen voor de rest van de familie.

Ontdek hoe u thuis voor betrokkenheid en harmonie kunt zorgen.

 • U staat er niet alleen voor.

  Communities, andere online hulpmiddelen en tips voor het gebruik van het hoortoestel.

 • Waarom het gehoor van kinderen zo belangrijk is

  Kinderen gebruiken hun gehoor om te leren praten, lezen, en schrijven, en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

 • De omgeving en het sociale leven van het kind

  Het gehoor speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van sociale en communicatievaardigheden in uiteenlopende omgevingen.

 • Oticon hoortoestellen voor kinderen

  Ontdek onze Oticon Opn Play™ hoortoestellen voor kinderen.